Browsing Category

Web

Có blog rồi thì làm gì tiếp theo?

Vậy là bạn (cũng như mình) vừa setup thành công một cái blog. Chúc mừng cái đã! Bạn đã trải qua một vài bước khởi đầu như chọn theme, đưa blog lên WWW, viết sẵn một vài bài. Rồi, phần đầu coi như xong. Vậy giờ thì làm gì tiếp?
Read More...